Roczne Archiwum: 2018

TOSZEK, WIELOWIEŚ – zmiana rozkł. jazdy linii 203, 204, 205, 207

TOSZEK, WIELOWIEŚ – zmiana rozkł. jazdy linii 203, 204, 205, 207

Równocześnie ze zmieniającym się od 21.10.2018r kolejowym rozkładem jazdy nastąpi korekta rozkładu jazdy linii 203 wprowadzona pod kątem synchronizacji połączeń na dworcu kolejowym w Toszku. Ponadto z tą sama datą ulegają zmianie rozkłady jazdy: • linii 204, w którym kosztem zlikwidowanej jednej popołudniowej pary kursów do i z Proboszczowic oraz wycofania z obsługi Zacharzowic poprawiono odwozy dzieci po zajęciach szkolnych oraz koordynację z linią 207 w kierunku...

OŚWIADCZENIE w sprawie zobowiązań finans. MZKP

OŚWIADCZENIE w sprawie zobowiązań finans. MZKP

Nieprawdą jest stwierdzenie, że Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej jest w stanie bankructwa. Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczą stanu zobowiązań MZKP w związku z zachodzącą właśnie transformacją systemu komunikacji publicznej w ramach Gónośląsko – Zagłebiowskiej Metropolii. Metropolia wprowadziła całoroczne bezpłatne przejazdy dla młodzieży oraz bezpłatny transport w dni smogowe. Zmieniono też system wzajemnych rozliczeń pomiędzy MZKP, KZK GOP i MZK Tychy. Spowodowało to istotny ubytek dochodów...

Korekta odjazdów autobusu linii 129

Korekta odjazdów autobusu linii 129

W związku ze zmianami organizacji pracy niektórych placówek oświatowych, z dniem 10.10.2018r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy linii nr 129 obowiązujący w dni robocze, w którym ulega opóźnieniu z godziny 14:17 na 14:22 odjazd autobusu z „Krupskiego Młyna Słonecznej”. Dodatkowo w celu umożliwienia przesiadki z linii 129 na linię nr 5 na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach o godz. 18.05 wyrównuje się odjazd sobotni i niedzielny...

TOSZEK – uruchomienie dodatkowych połączeń z dworcem kolejowym

TOSZEK – uruchomienie dodatkowych połączeń z dworcem kolejowym

W uzgodnieniu z władzami gminy Toszek wprowadza się od 08.10.2018r nowe rozkłady jazdy linii 203 i 208 poprawiające ich funkcjonalność. W rozkładzie jazdy linii 203 uwzględniono dodatkowe połączenia centrum miasta z dworcem kolejowym, skoordynowane z przyjazdami pociągów, natomiast w rozkładzie jazdy linii 208 dokonano zmiany trasy w Pyskowicach poprzez skierowanie autobusu na przejazd ul. Wojska Polskiego. Z powodu powiązań z liniami 208 i 203 korekty...

Zbrosławice – Zamknięcie ulicy Głównej w Miedarach (Pilne)

Zbrosławice – Zamknięcie ulicy Głównej w Miedarach (Pilne)

W związku z asfaltowaniem ulicy Głównej w Miedarach w dniach 21 i 22 września wystąpią duże utrudnienia w korzystaniu z przejazdu autobusami linii nr 191. Od godziny 7:45 w dniu 21 i 26 września oraz przez cały dzień 22 września autobusy będą kursowały z nawrotem w Miedarach, co spowoduje duże opóźnienia w ich kursowaniu.

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 712

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 712

Z dniem 1.10.2018r. ulega zmianie rozkład jazdy linii nr 712 obowiązujący na dni robocze z nauką szkolną. W nowym rozkładzie jazdy tej linii w kursie o godz. 13.30 z Przezchlebia dodano obsługę przystanku „Kamieniec Szkoła”.

TARNOWSKIE GÓRY – zmiana numeru linii 1

TARNOWSKIE GÓRY – zmiana numeru linii 1

W związku z unifikacją sieci komunikacyjnej w obrębie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii ulega zamianie numeracja dotychczasowej linii autobusowej nr 1 relacji : Os.Jana – Tarnowskie Góry – Stare Tarnowice Centrum Rehabilitacji organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej, która od 01.10.2018r będzie oznaczona numerem 3.

BOBROWNIKI – zmiana rozkładów jazdy linii 103 i 283

BOBROWNIKI – zmiana rozkładów jazdy linii 103 i 283

Na wniosek gminy Bobrowniki oraz w uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach wprowadza się z dniem 17.09.2018r. aktualizację rozkładów jazdy linii nr 103 i 283 przeprowadzoną pod kątem dostosowania odjazdów do potrzeb placówek oświatowych ww. gminie. Zmiany obejmują : opóźnienie kursu autobusu linii 103 w dni robocze z „Wojkowic Parku” z godziny 13:26 na godzinę 13:50 (odjazd spod szkoły w Rogoźniku o godzinie 13:55) oraz wydłużenie...

Zmiana rozkładów jazdy linii 17, 179, 246

Zmiana rozkładów jazdy linii 17, 179, 246

Informujemy, że od 12.09.2018r. wchodzą w życie nowe rozkłady jazdy linii nr : 17, 179 oraz 246, w których uwzględniono bieżące utrudnienia drogowe oraz wnioski pasażerów. I tak : na linii 17 w celu uzyskania połączenia przesiadkowego z linii 625 na przystanku „Nowa Wieś Skrzyżowanie” ulega opóźnieniu z godziny 8:39 na godzinę 8:46 odjazd autobusu z Siedlisk w dni robocze; z powodu konieczności utrzymania w...