Akty prawne

Obowiązujące

STATUT Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dn. 17 lipca 2014r

Zmiana w zapisach taryfy przewozu osób i bagażu obowiazująca od 20.03.2017r

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry, obowiązująca od 20.03.2017r

REGULAMIN PRZEWOZU osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego obowiązujący od 01.01.2012r

ZASADY PORZĄDKOWE obowiązujące w środkach lokalnego transportu organizowanego przez MZKP Tarnowskie Góry

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO MZKP w Tarnowskich Górach obowiązujący od 01.05.2013r


Oczekujące

Brak


Inne dokumenty

PLAN TRANSPORTOWY – plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na lata 2013 -2023 
(praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Roberta Tomanka)

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w dniu 1.11.2015


Archiwalne

STATUT Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dn. 1 października 2010r

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry, obowiązujaca od 30.09.2016r

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry, obowiązująca od 01.11.2015r

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry obowiązująca od 15.07.2015r

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry obowiązująca od 01.03.2013r

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry obowiązująca od 01.09.2012r