Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Bilety

Na mocy porozumienia  na obszarze  Międzygminnego  Związek Komunikacji Pasażerskiej  i   Komunalnego  Związku Komunikacji  Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  w autobusach  komunikacji miejskiej obowiązuje wspólny bilet.

Pasażer ma możliwość wyboru w szerokim wachlarzu oferty biletowej.

 

Aby móc korzystać z biletów okresowych: na okaziciela oraz imiennych, wymienionych w poniższym Cenniku niezbędne jest posiadanie Śląskiej Karty Usług Publicznych.


Wyrobienie karty ŚKUP możliwe jest w Punktach Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową: https://portal.kartaskup.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż bilety papierowe jednorazowe pozostają nadal w sprzedaży.

 

 

 

 

Cennik Biletów

Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w

Tarnowskich Górach

 

 

Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zwierają podatek od towarów i usług.

 

 


 

 

 

CENNIK A.


OPŁATY ZA PRZEJAZD JEDNORAZOWY.
I. Papierowe bilety krótkookresowe/jednorazowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, SADK.


 

Strefa

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania  (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60 zł

3,20 zł

2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90 zł

3,20 zł

3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40 zł

3,20 zł

 

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

 

 

II. Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety krótkookresowe.

 

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia i wyjścia z pojazdu).

 

 

Odległość w km

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

2,20 zł

Powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

2,80 zł

Powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,10 zł

1,55 zł

3,10 zł

Powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,70 zł

1,85 zł

3,70 zł

Powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

4,20 zł

Powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,40 zł

2,20 zł

4,40 zł

Powyżej 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

4,60 zł

 

W związku z treścią § 8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.


2. Elektroniczne bilety krótkookresowe/jednorazowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku, ceny promocyjne.


 

Strefa

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,10 zł

1,55 zł

2,80 zł

2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,70 zł

1,85 zł

3,00 zł

3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,60 zł

2,30 zł

3,20 zł

 

W związku z zapisem § 8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki wg taryfy strefowo-czasowej, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.


 

III. Elektroniczne bilety krótkookresowe/jednorazowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych.


 

Strefa

Cena biletu

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania  (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60 zł

3,20 zł

2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90 zł

3,20 zł

3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40 zł

3,20 zł

 

BILETY W TELEFONIE KOMÓRKOWYM
Systemy moBilet, mPay i SkyCash poprzez telefonię komórkową, umożliwiają zakup biletów jednorazowych MZKP i KZK GOP. Więcej informacji można uzyskać na stronach:

www.mpay.pl

www.mobilet.pl

www.skycash.com


Na wyżej wymienionych stronach należy również dokonać rejestracji przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

 

 


 

 

CENNIK B.


BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE).


 


 

 

I. Elektroniczne bilety okresowe zapisane na Śląskiej Karcie Usług Publicznych.1. Elektroniczne bilety okresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP (rejestracja zarówno wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – opłaty promocyjne

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP  bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze

spersonalizowanej karty ŚKUP  z limitem przejazdów

 

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 24-godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

16 zł

8 zł

13 zł

6,50 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 48-godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

26 zł

13 zł

23 zł

11,50 zł

A-5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 5-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

42 zł

21 zł

39 zł

19,50 zł

A-7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 7-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdów

48 zł

24 zł

44 zł

22 zł

A-14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 14-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

85 zł

42,50 zł

79 zł

39,50 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta(gminy). Bilet autobusowo-

tramwajowy,

30-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

122 zł

61 zł

114 zł

57 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 30-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

144 zł

72 zł

132 zł

66 zł

SM

Upoważnia do przejazdu  wyłącznie liniami  autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) 30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

104 zł

52 zł

96 zł

48 zł

SC

Upoważnia do przejazdu  wyłącznie liniami  autobusowymi lub wyłącznie

tramwajowymi na terenie dwóch i więcej

miast (gmin) 30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

126 zł

63 zł

114 zł

57 zł

WSC

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch

miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień).

Dwumiesięczny bilet autobusowotramwajowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 170 przejazdów

250 zł

125 zł

230 zł

115 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-

tramwajowy,

90-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 220 przejazdów

310 zł

155 zł

286 zł

143 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu  wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy 90 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 266 przejazdów

358 zł

179 zł

328 zł

164 zł

 

 

2. Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP (rejestracja zarówno wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – opłaty promocyjne

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej

Karty ŚKUP  bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z

niespersonalizowanej karty ŚKUP  z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 24-godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

17 zł

8,50 zł

14 zł

7 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 48-godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

27 zł

13,50 zł

24 zł

12 zł

A-5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 5-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

43 zł

21,50 zł

40 zł

20 zł

A-7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 7-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdy

49 zł

24,50 zł

45 zł

22,50 zł

A-14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 14-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

86 zł

43 zł

80 zł

40 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 30-dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

168 zł

84 zł

156 zł

78 zł

 

 

3. Elektroniczne bilety specjalne dostępne na Śląskiej Karcie Usług Publicznych.

 

Elektroniczny bilet szkolny 30 dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP (rejestracja zarówno wejścia jaki i wyjścia z pojazdu).

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

 

 

TS/AT

Bilet uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Bilet obowiązuje przez kolejne 30 dni w okresie od września do czerwca. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz średnich) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę). Bilet autobusowo-tramwajowy, bez limitu przejazdów.

 

 

48 zł

 

 

4. Promocje dla pasażerów korzystających z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP.


Pasażerom korzystającym z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP określonych w cenniku B punkt II w tabelach 1 i 2, którzy zarejestrowali co najmniej 95 % przejazdów zarówno przy wejściu jak i wyjściu z pojazdu w okresie obowiązywania biletu lub w analogicznym okresie poprzedzającym dzień zakupu biletu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego na okres nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym przysługuje 5% zniżki w stosunku do ceny odpowiedniego biletu określonej w Taryfie. Wyliczone ceny podlegają zaokrągleniu do pełnego grosza, przy czym w przypadku wystąpienia na trzecim miejscu po przecinku cyfr od 1 do 4 cenę zaokrągla się w dół, natomiast w przypadku wystąpienia cyfr od 5 do 9, cenę zaokrągla się w górę.

 

 


 

 

OPŁATY DODATKOWE.

 


1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu: 160 zł, płatna do 7 dni – 125 zł.

 

2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu płatna gotówką w miejscu kontroli wynosi: - 90 zł

 

3. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg: - 80 zł, płatna do 7 dni – 70 zł

 

4. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna gotówką w miejscu kontroli: - 60 zł

 

5. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: - 320 zł.

 

6. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 10 „Taryfy przewozu...” – 15 zł

 

 

Do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3, 4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) tj., 3,20 zł lub w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego: 1,60 zł. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

 

 

NA OBSZARZE MZKP HONOROWANY JEST EKO BILET -

 

ŁĄCZĄCY W SOBIE OFERTĘ KOLEI ŚLĄSKICH, MZK TYCHY I KZKGOP


 

BILET ŚLĄSKI NA OBSZARZE MZKP NIE OBOWIĄZUJE