Bilety

Na mocy Porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w
Tarnowskich Górach, Gminą Miasto Tychy oraz Gminą Rudziniec, papierowe bilety
jednorazowe/krótkookresowe oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy
strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych (Cennik A tabela I oraz III)
obowiązują na liniach organizowanych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK
Tychy.

Aby móc korzystać z biletów okresowych: na okaziciela oraz imiennych, wymienionych w poniższym Cenniku, niezbędne jest posiadanie Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Wyrobienie karty ŚKUP możliwe jest w Punktach Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową: https://portal.kartaskup.pl

Jednocześnie informujemy, iż bilety papierowe jednorazowe pozostają nadal w sprzedaży.

Cennik Biletów

Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w

Tarnowskich Górach

Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zwierają podatek od towarów i usług.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

I. Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem

Strefa Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu
Normalny Ulgowy
1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,20 zł 1,60 zł 3,20 zł
2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,80 zł 1,90 zł 3,20 zł
3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 4,80 zł 2,40 zł 3,20 zł

W pojazdach komunikacji miejskiej sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

II. Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – obowiązują od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Odległość w km Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz bagażu
Normalny Ulgowy
do 1,0 km 2,20 zł 1,10 zł 2,20 zł
Powyżej 1,0 km do 2,0 km 2,80 zł 1,40 zł 2,80 zł
Powyżej 2,0 km do 5,0 km 3,10 zł 1,55 zł 3,10 zł
Powyżej 5,0 km do 9,0 km 3,70 zł 1,85 zł 3,70 zł
Powyżej 9,0 km do 14,0 km 4,20 zł 2,10 zł 4,20 zł
Powyżej 14,0 km do 20,0 km 4,40 zł 2,20 zł 4,40 zł
Powyżej 20,0 km 4,60 zł 2,30 zł 4,60 zł

W związku z treścią § 8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

2. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku – ceny promocyjne

Strefa Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu
Normalny Ulgowy
1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,00 zł 1,50 zł 3,00 zł
2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,60 zł 1,80 zł 3,00 zł
3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 4,40 zł 2,20 zł 3,00 zł

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd wg taryfy strefowo-czasowej na podstawie biletu zapisanego na Karcie ŚKUP lub zakupionego z elektronicznej portmonetki w kasowniku, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

III. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych 

Strefa Cena biletu Cena biletu za przewóz zwierząt i  bagażu
Normalny Ulgowy
1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania  (z możliwością przesiadek) 3,00 zł 1,50 zł 3,00 zł
2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,60 zł 1,80 zł 3,00 zł
3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 4,40 zł 2,20 zł 3,00 zł

 

BILETY W TELEFONIE KOMÓRKOWYM
Systemy moBilet, mPay i SkyCash poprzez telefonię komórkową, umożliwiają zakup biletów jednorazowych MZKP i KZK GOP. Więcej informacji można uzyskać na stronach:

www.mpay.pl

www.mobilet.pl

www.skycash.com

 Na wyżej wymienionych stronach należy również dokonać rejestracji przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE)

I. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe zapisane na Karcie ŚKUP 

1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP – ceny promocyjne

SYMBOL UPRAWNIENIA Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP  bez limitu przejazdów Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze

spersonalizowanej karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
24h Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 24-godzinny

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 5 przejazdów
16 zł 8 zł 13 zł 6,50 zł
48h Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 48-godzinny

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 9 przejazdów
26 zł 13 zł 23 zł 11,50 zł
A-5 Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 5-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 16 przejazdów
42 zł 21 zł 39 zł 19,50 zł
A-7 Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 7-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 20 przejazdów
48 zł 24 zł 44 zł 22 zł
A-14 Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 14-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 40 przejazdów
85 zł 42,50 zł 79 zł 39,50 zł
SM/AT Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta(gminy). Bilet autobusowo-

tramwajowy,

30-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 66 przejazdów
122 zł 61 zł 114 zł 57 zł
SC/AT Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 30-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 80 przejazdów
144 zł 72 zł 132 zł 66 zł
SM Upoważnia do przejazdu  wyłącznie liniami  autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) 30 – dniowy Bez limitu przejazdów nie więcej niż 66 przejazdów
104 zł 52 zł 96 zł 48 zł
SC Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie

tramwajowymi na terenie dwóch i więcej

miast (gmin) 30 – dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 80 przejazdów
126 zł 63 zł 114 zł 57 zł
WSC Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch

miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień).

Dwumiesięczny bilet autobusowotramwajowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 170 przejazdów
250 zł 125 zł 230 zł 115 zł
SM/AT Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-

tramwajowy,

90-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 220 przejazdów
310 zł 155 zł 286 zł 143 zł
SC/AT Upoważnia do przejazdu  wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy 90 – dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 266 przejazdów
358 zł 179 zł 328 zł 164 zł

2. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP – ceny promocyjne

SYMBOL UPRAWNIENIA Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej

Karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z

niespersonalizowanej karty ŚKUPz limitem przejazdów

Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
24h Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 24-godzinny

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 5 przejazdów
17 zł 8,50 zł 14 zł 7 zł
48h Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 48-godzinny

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 9 przejazdów
27 zł 13,50 zł 24 zł 12 zł
A-5 Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 5-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 16 przejazdów
43 zł 21,50 zł 40 zł 20 zł
A-7 Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 7-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 20 przejazdy
49 zł 24,50 zł 45 zł 22,50 zł
A-14 Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 14-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 40 przejazdów
86 zł 43 zł 80 zł 40 zł
SC/AT Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast

(gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy, 30-dniowy

Bez limitu przejazdów nie więcej niż 80 przejazdów
168 zł 84 zł 156 zł 78 zł

3. Elektroniczne bilety specjalne dostępne na Karcie ŚKUP

Elektroniczny bilet szkolny 30 dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP – cena promocyjna

SYMBOL UPRAWNIENIA CENA
TS/AT Bilet uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Bilet obowiązuje przez kolejne 30 dni w okresie od września do czerwca. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz średnich) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę). Bilet autobusowo-tramwajowy, bez limitu przejazdów. 48 zł

4. Promocje dla pasażerów korzystających z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP

Pasażerom korzystającym z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP określonych w cenniku B punkt I w tabelach 1 i 2 oraz 3, którzy zarejestrowali co najmniej 85 % przejazdów zarówno przy wejściu jak i wyjściu z pojazdu w okresie obowiązywania biletu lub w analogicznym okresie poprzedzającym dzień zakupu biletu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego na okres nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym przysługuje 5% zniżki w stosunku do ceny odpowiedniego biletu określonej w Taryfie. Wyliczone ceny podlegają zaokrągleniu do pełnego grosza, przy czym w przypadku wystąpienia na trzecim miejscu po przecinku cyfr od 1 do 4 cenę zaokrągla się w dół, natomiast w przypadku wystąpienia cyfr od 5 do 9, cenę zaokrągla się w górę.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPŁATY DODATKOWE.

1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu: 160 zł, płatna do 7 dni – 125 zł.

2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu płatna gotówką w miejscu kontroli wynosi: – 90 zł

3. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg: – 80 zł, płatna do 7 dni – 70 zł

4. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna gotówką w miejscu kontroli: – 60 zł

5. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: – 320 zł.

6. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 10 „Taryfy przewozu…” – 15 zł

Do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3, 4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) tj., 3,20 zł lub w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego: 1,60 zł. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NA OBSZARZE MZKP HONOROWANY JEST EKO BILET– ŁĄCZĄCY W SOBIE OFERTĘ KOLEI ŚLĄSKICH, MZK TYCHY I KZKGOP

BILET ŚLĄSKI NA OBSZARZE MZKP NIE OBOWIĄZUJE