Bilety

Na mocy Porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Gminą Miasta Tychy oraz Gminą Rudziniec, papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych (Cennik A tabela I oraz III) ), a także elektroniczne bilety okresowe zapisane na Karcie ŚKUP (Cennik B tabela 1 oraz 2) obowiązują na liniach organizowanych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy.

Aby móc korzystać z biletów okresowych: na okaziciela oraz imiennych, wymienionych w poniższym Cenniku, niezbędne jest posiadanie Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Wyrobienie karty ŚKUP możliwe jest w Punktach Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową: https://portal.kartaskup.pl

Jednocześnie informujemy, iż bilety papierowe jednorazowe pozostają nadal w sprzedaży.

Cennik Biletów

Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w

Tarnowskich Górach

Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zwierają podatek od towarów i usług.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

I. Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem

Strefa Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu
Normalny Ulgowy
1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,20 zł 1,60 zł 3,20 zł
2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,80 zł 1,90 zł 3,20 zł
3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 4,80 zł 2,40 zł 3,20 zł

W pojazdach komunikacji miejskiej sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

II. Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu)

Odległość w km Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz bagażu
Normalny Ulgowy
do 1,0 km 2,20 zł 1,10 zł 2,20 zł
Powyżej 1,0 km do 2,0 km 2,80 zł 1,40 zł 2,80 zł
Powyżej 2,0 km do 5,0 km 3,10 zł 1,55 zł 3,10 zł
Powyżej 5,0 km do 9,0 km 3,70 zł 1,85 zł 3,70 zł
Powyżej 9,0 km do 14,0 km 4,20 zł 2,10 zł 4,20 zł
Powyżej 14,0 km do 20,0 km 4,40 zł 2,20 zł 4,40 zł
Powyżej 20,0 km 4,60 zł 2,30 zł 4,60 zł

W związku z treścią § 8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

2. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku – ceny promocyjne

Strefa Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu
Normalny Ulgowy
1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,00 zł 1,50 zł 3,00 zł
2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,60 zł 1,80 zł 3,00 zł
3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 4,40 zł 2,20 zł 3,00 zł

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd wg taryfy strefowo-czasowej na podstawie biletu zapisanego na Karcie ŚKUP lub zakupionego z elektronicznej portmonetki w kasowniku, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

III. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych – ceny promocyjne 

Strefa Cena biletu Cena biletu za przewóz zwierząt i  bagażu
Normalny Ulgowy
1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania  (z możliwością przesiadek) 3,00 zł 1,50 zł 3,00 zł
2. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,60 zł 1,80 zł 3,00 zł
3. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 4,40 zł 2,20 zł 3,00 zł

 

BILETY W TELEFONIE KOMÓRKOWYM
Systemy moBilet, mPay i SkyCash poprzez telefonię komórkową, umożliwiają zakup biletów jednorazowych MZKP i KZK GOP. Więcej informacji można uzyskać na stronach:

www.mpay.pl

www.mobilet.pl

www.skycash.com

 Na wyżej wymienionych stronach należy również dokonać rejestracji przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE)

I. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe zapisane na Karcie ŚKUP 

1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP

 

SYMBOL

 

 

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP
    Normalny Ulgowy
 

24h

 

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy, 24 – godzinny  

14 zł

 

7 zł

 

A – 7

 

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy, 7 – dniowy  

44 zł

 

22 zł

 

SM/ATT

 

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy,30 – dniowy  

93 zł

 

46,50 zł

 

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy, 30 – dniowy  

138 zł

 

69 zł

 

SC

 

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi i trolejbusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin) 30 – dniowy  

126 zł

 

63 zł

 

SM/ATT

 

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy 90 – dniowy  

236 zł

 

118 zł

 

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy, 90 – dniowy  

344 zł

 

172 zł

 

2. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP

 

SYMBOL

 

 

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej karty ŚKUP
Normalny Ulgowy
 

24 h

 

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy, 24 – godzinny  

14 zł

 

7 zł

 

A – 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy, 7 – dniowy  

44 zł

 

22 zł

 

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowo – trolejbusowy, 30 – dniowy  

168 zł

 

84 zł

UWAGA: Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabele 1 i 2 aktywuje się poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu lub w kasowniku podczas pierwszego przejazdu. Ze względu na brak Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, pasażerowie MZK Tychy powinni kupować bilety ważne od wskazanej daty, chyba że pierwszy przejazd odbywają w pojeździe komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP lub MZKP Tarnowskie Góry i wówczas mogą aktywować bilet w kasowniku

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPŁATY DODATKOWE.

1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu: 160 zł, płatna do 7 dni – 125 zł.

2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu płatna gotówką w miejscu kontroli wynosi: – 90 zł

3. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg: – 80 zł, płatna do 7 dni – 70 zł

4. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna gotówką w miejscu kontroli: – 60 zł

5. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: – 320 zł.

6. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 10 „Taryfy przewozu…” – 15 zł

Do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3, 4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) tj., 3,20 zł lub w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego: 1,60 zł. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NA OBSZARZE MZKP HONOROWANY JEST EKO BILET– ŁĄCZĄCY W SOBIE OFERTĘ KOLEI ŚLĄSKICH, MZK TYCHY I KZKGOP