Bilety

CENNIK OPŁAT
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Aby móc korzystać z biletów okresowych: na okaziciela oraz imiennych, wymienionych w poniższym Cenniku, niezbędne jest posiadanie Śląskiej Karty Usług Publicznych.
Wyrobienie karty ŚKUP możliwe jest w Punktach Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową: https://portal.kartaskup.pl
Jednocześnie informujemy, iż bilety papierowe jednorazowe pozostają nadal w sprzedaży.
Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług

 

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

 • Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem – nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

 

STREFA Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży
Normalny Ulgowy
1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,20 zł 1,60 3,20 zł
2.    Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 3,80 zł 1,90
3.    Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 4,80 zł 2,40

W  pojazdach komunikacji miejskiej sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

Odległość w km Opłata za przewóz osób Opłata za przewóz zwierząt i bagaży
Normalny Ulgowy
do 1,0 km 2,20 zł 1,10 zł  

 

 

3,00 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km 2,80 zł 1,40 zł
powyżej 2,0 km do 5,0 km 3,10 zł 1,55 zł
powyżej 5,0 km do 9,0 km 3,70 zł 1,85 zł
powyżej 9,0 km do 14,0 km 4,20 zł 2,10 zł
powyżej 14,0 km do 20,0 km 4,40 zł 2,20 zł
powyżej 20,0 km 4,60 zł 2,30 zł

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku – ceny promocyjne (nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko)

SYMBOL STREFA Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży
Normalny Ulgowy
1m/20 min 1.   Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  3,00 zł  1,50 zł  

3,00 zł

 

2m/40 min 2.    Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  3,60 zł  1,80 zł
3m/90 min 3.    Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  4,40 zł  2,20 zł

 

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd wg taryfy strefowo-czasowej na podstawie biletu zapisanego na Karcie ŚKUP lub zakupionego z elektronicznej portmonetki w kasowniku, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych – ceny promocyjne (nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko)
STREFA Cena biletu za przewóz osób Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży
Normalny Ulgowy
1.   Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  3,00 zł      1,50  3,00
2.    Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  3,60 zł      1,80
3.    Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  4,40 zł      2,20

 

BILETY W TELEFONIE KOMÓRKOWYM
Systemy moBilet, mPay, SkyCash i jakdojade poprzez telefon komórkowy, umożliwiają zakup biletów jednorazowych MZKP, KZK GOP i MZK Tychy. Więcej informacji można uzyskać na stronach:

www.mpay.pl

www.mobilet.pl

www.skycash.com

www.jakdojade.pl

CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE)

 • Bilety średniookresowe i długookresowe
 1. Bilet 24-godzinny uprawniający do przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, w tym dodatkowo liniami ekspresowymi na lotnisko, dostępny w formie papierowej w SADK lub w pojazdach linii ekspresowych na lotnisko oraz w formie elektronicznej (kupowany za pomocą telefonu komórkowego lub zapisany na Karcie ŚKUP)

 

SYMBOL UPRAWNIENIA Cena biletu
Normalny Ulgowy
24h

Lotnisko

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin)

Bilet 24 – godzinny

14 zł 7 zł

 

UWAGA:

W pojazdach na liniach ekspresowych na lotnisko kierujący pojazdem sprzedaje bilety papierowe. Bilety te mają postać wydruku z urządzeń systemu ŚKUP zamontowanych w pojazdach, na których widnieje data oraz godzina rozpoczęcia obowiązywania biletu i nie wymagają wówczas kasowania. W przypadku awarii lub innej wyjątkowej sytuacji uniemożliwiającej sprzedaż i wydruk biletu z urządzeń systemu ŚKUP, kierujący pojazdem sprzedaje bilety papierowe wymagające skasowania albo, w przypadku braku odpowiednich kasowników, bilety na których oznacza datę i godzinę rozpoczęcia obowiązywania biletu.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP – nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko
 

SYMBOL

 

 

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP
    Normalny Ulgowy
 

A – 7

 

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin).

Bilet 7 – dniowy

 

44 zł

 

22 zł

 

SM/ATT

 

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie jednego, wybranego miasta (gminy).

Bilet 30 – dniowy

 

93 zł

 

46,50 zł

 

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin).

Bilet 30 – dniowy

 

138 zł

 

69 zł

 

SC

 

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin).

Bilet 30 – dniowy

 

126 zł

 

63 zł

 

SM/ATT

 

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet 90 – dniowy  

236 zł

 

118 zł

 

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin).

Bilet 90 – dniowy

 

344 zł

 

172 zł

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP – nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko
 

SYMBOL

 

 

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej karty ŚKUP
Normalny Ulgowy
 

A – 7

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin).

Bilet 7 – dniowy

 

44 zł

 

22 zł

 

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko)  na terenie dwóch i więcej miast (gmin).

Bilet 30 – dniowy

 

168 zł

 

84 zł

 

UWAGA: Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabele 1 i 2  aktywuje się poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu lub w kasowniku podczas pierwszego przejazdu*. Ze względu na brak Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, pasażerowie MZK Tychy powinni kupować bilety ważne od wskazanej daty, chyba że pierwszy przejazd odbywają w pojeździe komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP lub MZKP Tarnowskie Góry i wówczas mogą aktywować bilet w kasowniku.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Elektroniczne bilety długookresowe imienne uprawniające do przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, w tym dodatkowo liniami ekspresowymi na lotnisko zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP

 

SYMBOL UPRAWNIENIA CENA BILETU
Normalny Ulgowy
SC/ATT
Lotnisko
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 30 – dniowy 180 zł 90 zł
SC/ATT
Lotnisko
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet  90 – dniowy 440 zł 220 zł

UWAGA:

Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabela 4 aktywuje się jedynie poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu biletu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPŁATY DODATKOWE

 1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu: 160 zł, płatna do 7 dni – 125 zł.
 2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu płatna gotówką w miejscu kontroli wynosi: – 90 zł
 3. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg: – 80 zł, płatna do 7 dni – 70 zł
 4. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna gotówką w miejscu kontroli: – 60 zł
 5. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: – 320 zł.
 6. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 10 „Taryfy przewozu…” – 15 zł

Do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3, 4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) tj., 3,20 zł lub w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego: 1,60 zł. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NA OBSZARZE MZKP HONOROWANY JEST EKO BILET– ŁĄCZĄCY W SOBIE OFERTĘ KOLEI ŚLĄSKICH, MZK TYCHY I KZKGOP