Kategoria: Komunikacja

TOSZEK – uruchomienie dodatkowych połączeń z dworcem kolejowym

TOSZEK – uruchomienie dodatkowych połączeń z dworcem kolejowym

W uzgodnieniu z władzami gminy Toszek wprowadza się od 08.10.2018r nowe rozkłady jazdy linii 203 i 208 poprawiające ich funkcjonalność. W rozkładzie jazdy linii 203 uwzględniono dodatkowe połączenia centrum miasta z dworcem kolejowym, skoordynowane z przyjazdami pociągów, natomiast w rozkładzie jazdy linii 208 dokonano zmiany trasy w Pyskowicach poprzez skierowanie autobusu na przejazd ul. Wojska Polskiego. Z powodu powiązań z liniami 208 i 203 korekty...

Zbrosławice – Zamknięcie ulicy Głównej w Miedarach (Pilne)

Zbrosławice – Zamknięcie ulicy Głównej w Miedarach (Pilne)

W związku z asfaltowaniem ulicy Głównej w Miedarach w dniach 21 i 22 września wystąpią duże utrudnienia w korzystaniu z przejazdu autobusami linii nr 191. Od godziny 7:45 w dniu 21 i 26 września oraz przez cały dzień 22 września autobusy będą kursowały z nawrotem w Miedarach, co spowoduje duże opóźnienia w ich kursowaniu.

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 712

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 712

Z dniem 1.10.2018r. ulega zmianie rozkład jazdy linii nr 712 obowiązujący na dni robocze z nauką szkolną. W nowym rozkładzie jazdy tej linii w kursie o godz. 13.30 z Przezchlebia dodano obsługę przystanku „Kamieniec Szkoła”.

TARNOWSKIE GÓRY – zmiana numeru linii 1

TARNOWSKIE GÓRY – zmiana numeru linii 1

W związku z unifikacją sieci komunikacyjnej w obrębie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii ulega zamianie numeracja dotychczasowej linii autobusowej nr 1 relacji : Os.Jana – Tarnowskie Góry – Stare Tarnowice Centrum Rehabilitacji organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej, która od 01.10.2018r będzie oznaczona numerem 3.

BOBROWNIKI – zmiana rozkładów jazdy linii 103 i 283

BOBROWNIKI – zmiana rozkładów jazdy linii 103 i 283

Na wniosek gminy Bobrowniki oraz w uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach wprowadza się z dniem 17.09.2018r. aktualizację rozkładów jazdy linii nr 103 i 283 przeprowadzoną pod kątem dostosowania odjazdów do potrzeb placówek oświatowych ww. gminie. Zmiany obejmują : opóźnienie kursu autobusu linii 103 w dni robocze z „Wojkowic Parku” z godziny 13:26 na godzinę 13:50 (odjazd spod szkoły w Rogoźniku o godzinie 13:55) oraz wydłużenie...

Zmiana rozkładów jazdy linii 17, 179, 246

Zmiana rozkładów jazdy linii 17, 179, 246

Informujemy, że od 12.09.2018r. wchodzą w życie nowe rozkłady jazdy linii nr : 17, 179 oraz 246, w których uwzględniono bieżące utrudnienia drogowe oraz wnioski pasażerów. I tak : na linii 17 w celu uzyskania połączenia przesiadkowego z linii 625 na przystanku „Nowa Wieś Skrzyżowanie” ulega opóźnieniu z godziny 8:39 na godzinę 8:46 odjazd autobusu z Siedlisk w dni robocze; z powodu konieczności utrzymania w...

Zbrosławice – Dramatalia 2018

Zbrosławice – Dramatalia 2018

Z powodu odbywającego się 2 września 2018r (niedziela) „IV Biegu Rolnika”, na potrzebę której to imprezy planowane jest czasowe zamknięcie m.in. ulic: Gliwickiej w Kamieńcu oraz Wiejskiej w Kamieńcu i Księżym Lesie, ulegają modyfikacji rozkłady jazdy linii nr 20 i nr 80, poprzez skierowanie autobusów tych linii na trasę objazdową przez Glinice (ulicami DK 94 oraz ul. Mickiewicza) w kursach: linia nr 20 o godz. 10:10, 11:10, 13:10...

Miasteczko Śląskie – korekta rozkładów jazdy linii nr 87 i 145

Miasteczko Śląskie – korekta rozkładów jazdy linii nr 87 i 145

W związku z wydłużeniem przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Miasteczku Śląskim ulegają korekcie odjazdy autobusów linii nr 87 oraz 145 w dni robocze. Obecny kurs autobusu linii nr 87 z Tarnowskich Gór Dworca o godzinie 15:00 ulega przyspieszeniu na godzinę 14:47, natomiast kurs autobusu linii nr 145 z godziny 14:45 z Tarnowskich Gór Dworca zostaje opóźniony na godzinę 14:55. Nowe rozkłady jazdy...

Tarnowskie Góry – Zamknięcie Wiaduktu kolejowego na ul. Nakielskiej

Tarnowskie Góry – Zamknięcie Wiaduktu kolejowego na ul. Nakielskiej

Informujemy, że od 3.09.2018r rozpoczynają się prace remontowe wiaduktu kolejowego na ul. Nakielskiej w Tarnowskich Górach. Z powodu całkowitego wstrzymania ruchu kołowego, autobusy kursujące planowo tą ulicą i wykonujące zadania przewozowe na liniach: 87, 151, 173, 179, 192, 246, 283, 646, 738 i 780 zostają skierowane od 03.09.2018 na trasę objazdową przebiegającą ulicami Pokoju, Lasowicką i Hutniczą do ul. Nakielskiej, gdzie włączą się w planowe rozkłady jazdy....