Dworzec autobusowy

Wrzesień 2012 r.
Wrzesień 2012 r.

Kalendarium prac

30 kwietnia 2013 – Uroczyste otwarcie dworca.

Kwiecień 2013 – Zostały zakończone prace drogowe ulic: Częstochowskiej i Pokoju.

Luty – marzec 2013 – Trwają końcowe prace na terenie budynku dworca.

Styczeń 2013 – W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na placu manewrowym generalny wykonawca zwrócił się o przesunięcie terminu zakończenia robót.

Grudzień 2012 – W dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe w budynku dworca i na placu manewrowym. Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Częstochowskiej.

Listopad 2012 – Na placu manewrowym wylano część betonowej płyty, ułożono kostkę wokół budynku. Wylano warstwę bitumiczną na ulicy Pokoju. Ciąg dalszy prac wykończeniowych w budynku dworca autobusowego.

Październik 2012 – Wykonano prace wewnątrz budynku (wylewki, instalacje, montaż windy, podwieszanych sufitów ) i na placu manewrowym (ułożono kostkę na chodnikach, zamontowano lampy na placu manewrowym, wykonano prace związane z wykończeniem wiaty przystankowej).

Wrzesień 2012 – Budynek dworca został oszklony. Prowadzono prace na placu manewrowym i ulicy Pokoju. Przebudowano łącznik między ulicą Pokoju i Częstochowską, przygotowano teren pod sygnalizację świetlną.

Sierpień 2012 – Dalszy ciąg prac związanych z placem manewrowym, przebudową ulicy Pokoju. Zamontowano dachy na budynku i wiacie przystankowej.

Lipiec 2012 – Przeprowadzono roboty budowlano montażowe przy budynku dworca i wiaty przystankowej, związane z placem manewrowym, chodnikami oraz montażem instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Czerwiec 2012 – Do płyty budynku zamontowano metalowe konstrukcje, które będą tworzyły charakterystyczny kształt. Trwają zaawansowane prace przy wiacie przystankowej.

Maj 2012 – Przeprowadzono prace budowlane budynku dworca, ustawiono filary i konstrukcje wiaty przystankowej.

Kwiecień 2012 – Wykonano prace budowlane przy konstrukcji wiaty przystankowej oraz budynku dworca.

Marzec 2012 – Wykonano piwnice pod częścią budynku nowego dworca, wylano płytę betonową pod budynkiem dworca.

Luty 2012 – Przygotowano zbrojenia pod płytę budynku nowego dworca, za betonowano słupy wiaty przystankowej, wykonywano prace związane z placem manewrowym.

Styczeń 2012 – Wyrównano i uporządkowano teren budowy. Przygotowano teren pod fundamenty, wykopano fundamenty, zamontowano instalacje pod ziemią.

Grudzień 2011 – Wykarczowano drzewa kolidujące z budową nowego dworca, rozbiórka starej dyspozytorni, demontaż starych wiat przystankowych.

Listopad 2011 – Rozpoczęto prace budowlane

Październik 2011 – Podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą

Czerwiec 2011 – Podpisano umowę o dofinansowanie projektu

Marzec 2011 – Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze projektu do dofinansowania

Czerwiec 2009 – Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przystanek Europa – regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach”

Budowa dworca w obiektywie aparatu

Program Regionalny - logoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


Przystanek Europa – regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dzięki funduszom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej, Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji projektu, którego celem jest budowa nowego dworca. W czasie 15 miesięcy powstanie nowy budynek dworca, plac manewrowy, parking, zostaną przebudowane przyległe ulice i skrzyżowania.

Projekt budowy nowego dworca przewiduje przede wszystkim zmianę organizacji ruchu. Nowy, bezkolizyjny układ, z rozdzieleniem ruchu pieszego i autobusowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych.

Ulica Pokoju na odcinku skrzyżowań z ulicą Styczyńskiego i z placem 9-go maja ulegnie przebudowie na jezdnię trzypasmową, na której będą wytyczone pasy wjazdu dla autobusów jadących od strony Częstochowy, od strony Centrum Miasta, a także prawoskręt dla samochodów osobowych skręcających w ulicę Styczyńskiego.

Jednym z zadań w ramach projektu jest również budowa nowego placu manewrowego, z dziewięcioma stanowiskami postojowymi, z rozdzieleniem na stanowiska dla wsiadających i wysiadających, przelotowe oraz autobusów komunikacji międzynarodowej i krajowej. Wszystkie stanowiska będą w pełni zadaszone. Na środku placu manewrowego znajdą się miejsca parkingowe dla kilkunastu autobusów.

Istniejący budynek dworca wraz z innymi obiektami infrastruktury zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowoczesny dworzec z pełni zadaszonymi peronami. Część dla podróżnych będzie złożona z poczekalni głównej, holu wejściowego i zespołu trzech wielofunkcyjnych stanowisk informacyjno-kasowych. Znajdzie się także miejsce dla pomieszczeń socjalno-technicznych.

Dodatkowym ułatwieniem dla podróżnych będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Tablice przystankowe LED będą wyświetlały informacje o planowanych przyjazdach i odjazdach najbliższych autobusów. System będzie kompatybilny z dyspozytorskim systemem pozycjonowania pojazdów wdrażanym w nowych autobusach PKM Świerklaniec oraz KZK GOP. W przyszłości system będzie współdziałał w systemie tzw. Karty Usług Publicznych, która z założenia ma obejmować cały region Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Pozostałe informacje o projekcie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: VII. Transport
Działanie: 7.2 Transport publiczny
Wartość projektu: 18 520 600,16 zł
Dofinansowanie: 11 166 985,33 zł
Okres realizacji: październik 2011 – marzec 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl