Dworzec autobusowy

Program Regionalny - logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


Przystanek Europa – regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dzięki funduszom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej, Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach zrealizował projekt, którego celem było wybudowanie nowego dworca autobusowego. W czasie 18 miesięcy powstał nowy budynek dworca, plac manewrowy, parking, zostały przebudowane przyległe ulice i skrzyżowania.
Wraz z budową dworca zmieniła się przede wszystkim organizacja ruchu. Nowy, bezkolizyjny układ, z rozdzieleniem ruchu pieszego i autobusowego przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych. Ulica Pokoju na odcinku skrzyżowań  z ulicą Styczyńskiego i placem 9-go Maja uległa przebudowie na jezdnię dwupasmową.
Jednym z zadań w ramach projektu była również budowa placu manewrowego z dziewięcioma stanowiskami postojowymi z rozdzieleniem na stanowiska dla wsiadających i wysiadających, przelotowe oraz autobusów  komunikacji międzynarodowej i krajowej. Wszystkie stanowiska są w pełni zadaszone. Na środku placu manewrowego znajdują się miejsca parkingowe dla kilkunastu autobusów.
Stary budynek dworca wraz z innymi obiektami infrastruktury został rozebrany, a w jego miejsce powstał nowoczesny dworzec z w pełni zadaszonymi peronami. Część dla podróżnych jest złożona z poczekalni głównej, holu wejściowego i zespołu trzech wielofunkcyjnych stanowisk informacyjno – kasowych. Znajdują się tu także pomieszczenia socjalno – techniczne.
Dodatkowym ułatwieniem dla podróżnych jest system dynamicznej informacji pasażerskiej. Tablice LED wyświetlają informacje o planowanych odjazdach najbliższych autobusów. System jest kompatybilny z dyspozytorskim systemem pozycjonowania pojazdów wdrożonych w autobusach PKM Świerklaniec oraz KZK GOP. System współdziała również  ze Śląską Kartą Usług Publicznych, która obejmuje cały region Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

 

Pozostałe informacje o projekcie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: VII. Transport
Działanie: 7.2 Transport publiczny
Wartość projektu: 20 152 029,11 zł
Dofinansowanie:   10 425 253,20 zł
Okres realizacji: październik 2011 – kwiecień 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Kalendarium prac

30 kwietnia 2013 – Uroczyste otwarcie dworca.

Kwiecień 2013 – Zostały zakończone prace drogowe ulic: Częstochowskiej i Pokoju.

Luty – marzec 2013 – Trwają końcowe prace na terenie dworca.

Styczeń 2013 – W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na placu manewrowym generalny wykonawca zwrócił się o przesunięcie terminu zakończenia robót.

Grudzień 2012 – W dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe w budynku dworca i na placu manewrowym. Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Częstochowskiej.

Listopad 2012 – Na placu manewrowym wylano część betonowej płyty, ułożono kostkę wokół budynku. Wylano warstwę bitumiczną na ulicy Pokoju. Ciąg dalszy prac wykończeniowych w budynku dworca autobusowego.

Październik 2012 – Wykonano prace wewnątrz budynku (wylewki, instalacje, montaż windy, podwieszanych sufitów ) i na placu manewrowym (ułożono kostkę na chodnikach, zamontowano lampy na placu manewrowym, wykonano prace związane z wykończeniem wiaty przystankowej).

Wrzesień 2012 – Budynek dworca został oszklony. Prowadzono prace na placu manewrowym i ulicy Pokoju. Przebudowano łącznik między ulicą Pokoju i Częstochowską, przygotowano teren pod sygnalizację świetlną.

Sierpień 2012 – Dalszy ciąg prac związanych z placem manewrowym, przebudową ulicy Pokoju. Zamontowano dachy na budynku i wiacie przystankowej.

Lipiec 2012 – Przeprowadzono roboty budowlano montażowe przy budynku dworca i wiaty przystankowej, związane z placem manewrowym, chodnikami oraz montażem instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Czerwiec 2012 – Do płyty budynku zamontowano metalowe konstrukcje, które będą tworzyły charakterystyczny kształt. Trwają zaawansowane prace przy wiacie przystankowej.

Maj 2012 – Przeprowadzono prace budowlane budynku dworca, ustawiono filary i konstrukcje wiaty przystankowej.

Kwiecień 2012 – Wykonano prace budowlane przy konstrukcji wiaty przystankowej oraz budynku dworca.

Marzec 2012 – Wykonano piwnice pod częścią budynku nowego dworca, wylano płytę betonową pod budynkiem dworca.

Luty 2012 – Przygotowano zbrojenia pod płytę budynku nowego dworca, za betonowano słupy wiaty przystankowej, wykonywano prace związane z placem manewrowym.

Styczeń 2012 – Wyrównano i uporządkowano teren budowy. Przygotowano teren pod fundamenty, wykopano fundamenty, zamontowano instalacje pod ziemią.

Grudzień 2011 – Wykarczowano drzewa kolidujące z budową nowego dworca, rozbiórka starej dyspozytorni, demontaż starych wiat przystankowych.

Listopad 2011 – Rozpoczęto prace budowlane

Październik 2011 – Podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą

Czerwiec 2011 – Podpisano umowę o dofinansowanie projektu

Marzec 2011 – Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze projektu do dofinansowania

Czerwiec 2009 – Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przystanek Europa – regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach”

Budowa dworca w obiektywie aparatu