„Mój ŚMój Śląsk – Pejzaż z autobusem w tleląsk – Pejzaż z autobusem w tle”

W ostatnich dniach kwietnia 2015 roku Zespół Szkół Artystyczno  – Projektowych w Tarnowskich Górach, pod patronatem MZKP ogłosił konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów. Tytuł konkursu – „Mój Śląsk – Pejzaż z autobusem w tle”. Celem konkursu była aktywizacja miłośników fotografii, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji rzeczywistości. Inspiracją do tego projektu był autobus – jako publiczny środek transportu na tle śląskiego krajobrazu.

W dniu 11 czerwca Komisja Konkursowa przyznała I miejsce oraz 3 wyróżnienia.

Laureatkami konkursu zostały:

  • I miejsce  – Julia Tomczyk Gimnazjum w Świerklańcu

Wyróżnienia:

  • Aleksandra Derwiańska – Gimnazjum nr 4 w Zabrzu
  • Agnieszka Kubica – Gimnazjum w Świerklańcu
  • Aleksandra  Piecuch – Gimnazjum w Świerklańcu

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.