Początek roku 2016 to dwie wystawy w galerii „Przesiadka”

Sztuka dostrzegania

Wystawa fotograficzna „Sztuka dostrzegania” uczennicy Karoliny Wyleżałek biorącej udział w projekcie stypendialnym: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja”. Kolekcja zdjęć ukazuje piękno natury dla którego warto się zatrzymać. Fotografie przedstawiają również grę światła na obiektach architektonicznych.