2018

Poszukiwania

Co składa się na gotowy obraz? Nie tylko umiejętność techniczna, ale także osobowość i ekspresja twórcy. Prezentowane obrazy są efektem nauki techniki malarstwa, ale przede wszystkim – odkrywania własnej wrażliwości i poszukiwania sposobu na wyrażenie siebie. W malarstwie wszystko jest dozwolone, łączenie materiałów, używanie nietypowych narzędzi, każdy eksperyment wyzwala kreatywność i swobodę twórczą. Autorami prac są uczestnicy zajęć malarstwa z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im....

Człowiek w Architekturze

Wystawa fotograficzna poświęcona jest prezentacji spojrzenia na miasto oczami młodych ludzi. Uczniowie pokazują na fotografiach emocje towarzyszące im podczas wykonywania zdjęć. Widz konfrontuje się z codziennymi obrazami, na które nie zwróciłby uwagi. Spojrzenia na świat dla każdej osoby są inne, dlatego jak mówił John Berger „To widzenie ustala nasze miejsce w otaczającym nas świecie”. Zdjęcia wykonane przez uczniów Technikum nr 4 w Bytomiu – kierunek...