Człowiek w Architekturze

Wystawa fotograficzna poświęcona jest prezentacji spojrzenia na miasto oczami młodych ludzi. Uczniowie pokazują na fotografiach emocje towarzyszące im podczas wykonywania zdjęć. Widz konfrontuje się z codziennymi obrazami, na które nie zwróciłby uwagi. Spojrzenia na świat dla każdej osoby są inne, dlatego jak mówił John Berger „To widzenie ustala nasze miejsce w otaczającym nas świecie”. Zdjęcia wykonane przez uczniów Technikum nr 4 w Bytomiu – kierunek Fotografika