Drewniane Świątynie

Po raz kolejny Galeria „Przesiadka” gości prace Pana Leona Kozoka, członka Stowarzyszenia Artystów Śląskich STAŚ w Tarnowskich Górach. Tym razem tematem wystawy są drewniane świątynie, a dokładniej kościoły i cerkwie południowo-wschodniej Polski wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.