Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Archiwum 2014

Bytom - Przebudowa ulicy Strzelców Bytomskich cd.

03-10-2014r / godz. 13:40

 

Informujemy, że od dnia 06.10.2014 r. na ok. 2 tygodnie nastąpi zamknięcie dla ruchu w obu kierunkach odcinka ulicy Łokietka, pomiędzy osią skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich a ulicą Legnicką. Wobec powyższego, podczas ww. prac autobusy linii nr: 73, 158 i 167 będą kursowały w tym rejonie trasą objazdową w jednym kierunku. Trasa objazdowa dla autobusów linii nr: 158 w kierunku Rokitnicy będzie przebiegała od ulicy Strzelców Bytomskich ulicami: Niepodległości i Drzewną do ulicy Łokietka, bez obsługi przystanków przy ulicy Łokietka: „BYTOM Stroszek Osiedle” i „BYTOM Stroszek Zajezdnia”. Pozostałe linie autobusowe, tj. 19 i 820 od dnia 06.10.2014 r. powrócą w tym rejonie na swoje planowe trasy, tj. z przebiegiem w obu kierunkach ulicą Strzelców Bytomskich. Jedynie na krótkim odcinku ulicy Strzelców Bytomskich w rejonie przystanku „BYTOM Stroszek Osiedle” ruch będzie nadal odbywał się wahadłowo z obsługą ww. przystanku w obu kierunkach w tymczasowych miejscach zlokalizowanych w rejonie przejścia pieszego do marketu Lidl.

 

29-09-2014r / godz. 14:13

 

Informujemy, że w dniu 30.09.2014 r. (wtorek) nastąpi ponowne, jednodniowe zamknięcie dla ruchu w obu kierunkach odcinka ulicy Strzelców Bytomskich, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego (wraz z tym skrzyżowaniem) a skrzyżowaniem z ulicami: Długą/Łokietka (układanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na przebudowywanym odcinku ww. ulicy). Wobec powyższego, podczas ww. prac autobusy linii nr: 17, 19, 158, i 820 będą kursowały w tym rejonie trasą objazdową.

Trasa objazdowa dla autobusów linii nr: 17, 19 i 820 będzie przebiegała w obu kierunkach w Bytomiu i Radzionkowie ulicami: Objazdową, Sikorskiego, Kużaja, Schwallenberga, Unii Europejskiej i Długą. Przystanki przy ulicy Strzelców Bytomskich: „BYTOM Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe” (w kierunku Bytomia), „BYTOM Stroszek Kopalnia” i „BYTOM Stroszek Osiedle”, przy ulicy Szymały: „BYTOM Stroszek Stadion [nż]” i „BYTOM Os. Ziętka Szymały” oraz przy ulicy Sikorskiego „RADZIONKÓW Rojca Sikorskiego” (w kierunku Bytomia) nie będą obsługiwane. W zamian autobusy ww. linii będą obsługiwały przystanki tymczasowe przy ulicy Objazdowej: w rejonie skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich oraz skrzyżowania z ulicą Sikorskiego i przy ulicy Długiej: w rejonie skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich. Będą także obsługiwane przystanki istniejące na trasie objazdu: „RADZIONKÓW Rojca Sikorskiego”, „RADZIONKÓW Rojca Nieznanego Żołnierza”, „RADZIONKÓW Rojca Dworzec PKP”, „RADZIONKÓW Targowisko” i „BYTOM Os. Ziętka Hlonda [nż]”. Linia przyspieszona nr 820 będzie obsługiwała w obu kierunkach tylko przystanki: „BYTOM Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe” (tymczasowy i stały), „RADZIONKÓW Rojca Dworzec PKP” i „RADZIONKÓW Targowisko” oraz „BYTOM Stroszek Osiedle” (tymczasowy).

Trasa objazdowa dla autobusów linii nr 158 tylko w kierunku RADZIONKOWA, TARNOWSKICH GÓR i KARBIA będzie przebiegała ulicami: Rydza-Śmigłego, Legnicką i Łokietka, bez obsługi przystanków: „BYTOM Stroszek Wojciechowskiego” i „BYTOM Stroszek Osiedle”. Będzie obowiązywała obsługa przystanku tymczasowego przy ulicy Łokietka, w rejonie skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich.

wróć...