OŚWIADCZENIE w sprawie zobowiązań finans. MZKP

Nieprawdą jest stwierdzenie, że Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej jest w stanie bankructwa. Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczą stanu zobowiązań MZKP w związku z zachodzącą właśnie transformacją systemu komunikacji publicznej w ramach Gónośląsko – Zagłebiowskiej Metropolii. Metropolia wprowadziła całoroczne bezpłatne przejazdy dla młodzieży oraz bezpłatny transport w dni smogowe. Zmieniono też system wzajemnych rozliczeń pomiędzy MZKP, KZK GOP i MZK Tychy. Spowodowało to istotny ubytek dochodów w Związku. Przekłada się to na zatory płatnicze Związku spotęgowane dodatkowo gwałtownym wzrostem cen paliwa co przekłada się na wzrost stawki płaconej przewoźnikom za wykonane usługi.
Władze Metropolii i związków komunikacyjnych są świadome zaistniałych problemów.
Od 1 stycznia 2019 roku komunikacja publiczna w gminach całej Metropolii, i nie tylko, będzie organizowana przez Gónośląsko – Zagłebiowską Metropolię. Przejmie ona z tym dniem wszystkie prawa i obowiązki poszczególnych organizatorów transportu. Stosowny projekt uchwały będzie procedowany już w najbliższy poniedziałek podczas Zgromadzenia MZKP.
Jest to moment rewolucyjny w komunikacji pasażerskiej, bowiem powstanie jeden operator komunikacji na całym Śląsku, w związku z czym będziemy mieć jedną wspólną taryfę i jeden wspólny bilet.