BOBROWNIKI – zmiana rozkładów jazdy linii 103 i 283

Na wniosek gminy Bobrowniki oraz w uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach wprowadza się z dniem 17.09.2018r. aktualizację rozkładów jazdy linii nr 103 i 283 przeprowadzoną pod kątem dostosowania odjazdów do potrzeb placówek oświatowych ww. gminie. Zmiany obejmują :

  • opóźnienie kursu autobusu linii 103 w dni robocze z „Wojkowic Parku” z godziny 13:26 na godzinę 13:50 (odjazd spod szkoły w Rogoźniku o godzinie 13:55)
    oraz
  • wydłużenie obecnego kursu autobusu linii 283 ze Świerklańca do „Dobieszowic Skrzyżowania” o godzinie 14:07; po zmianie rozkładowej autobus zakończy trasę na przystanku „Rogoźnik Narutowicza” a po nawrocie włączy się na przystanku „Dobieszowice Skrzyżowanie” w swoje dotychczasowe zadanie z 5 minutowym opóźnieniem.