Funkcjonowanie komunikacji w listopadzie 2017

1 listopada 2017r (środa) komunikacja autobusowa wykonywana na terenie gmin członkowskich MZKP funkcjonować będzie według SOBOTNICH rozkładów jazdy z wyjątkiem linii nr 135, 735 i 738, na których autobusy będą kursowały wg planów na dni robocze oraz linii nr 288 funkcjonującej wg specjalnego rozkładu jazdy.
Podobnie jak w roku ubiegłym, do obsługi linii nr 80 i 129 (wozy 1 i 2), skierowane zostaną autobusy o zwiększonej pojemności a kursowanie autobusów linii 142 będzie w tym dniu zawieszone.

Ponieważ święto Wszystkich Świętych jest dniem bez handlu, dlatego przystanki zlokalizowane przy centrach handlowych będą pomijane a wyjazdy autobusów obsługujących te przystanki będą opóźnione o ok 4 min.

Przejazd w tym dniu środkami komunikacji publicznej w sieci komunikacyjnej MZKP i KZK GOP będzie bezpłatny.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

11 listopada 2017r. (Święto Niepodległości – sobota) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Przypominamy, że w nocy z 28 na 29 października br. nastąpi powrót do czasu środkowoeuropejskiego.
Do godz. 2:00 czasu letniego oraz po godz. 3:00 czasu zimowego wszystkie kursy zostaną wykonane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Odjazdy z przystanków początkowych pomiędzy godz. 2:00 a 3:00 wykonane zostaną wg czasu zimowego – dodatkowy postój będzie odbywał się na przystanku końcowym po zrealizowaniu ostatniego kursu, którego odjazd nastąpił wg czasu zimowego. Wyjątek stanowić będzie linia nr 19, której planowy odjazd o godz. 2.48 z Tarnowskich Gór do Bytomia zostanie wykonany z godzinnym opóźnieniem.