Miasteczko Śl. – brak wjazdu pod hutę w dniu 29 i 30.06.br

Informujemy, że 29 i 30 czerwca br. wjazd autobusów na plac przy Hucie Cynku „Miasteczko Ślaskie” i obsługa przystanku nie będzie możliwa z powodu odbywającego się w tym miejscu jubileuszowego koncertu plenerowego.

Dla kursów przelotowych (z planowym wjazdem szufladowym pod hutę) obowiązywał będzie rozkładowy czas obsługi przystanków przy jeździe w kierunku Tarnowskich Gór – jego wyrównanie będzie miało miejsce na przystanku „Miasteczko Śl. Droga do Huty”, natomiast w kierunku przeciwnym wyrównanie czasu nastąpi dopiero na przystanku „Żyglin Kościół”. Tym samym obsługa przystanków „Żyglinek Karpacka” oraz „Żyglinek” może być przyspieszona o 2 min.