Miasteczko Śląskie – Zamknięcie ulicy Dworcowej

W związku z zamknięciem od 7.08.2018r od godz. 8.00 ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim wprowadza się dla autobusów linii nr 87, 145, 151, 614 i 615 w kursach z wjazdem szufladowym na „Osiedle Miasteczko Śląskie” oraz kończących się na tym przystanku, trasę objazdową przebiegającą dwukierunkowo ulicami K.Norwida i M.Dudy (przystanek „Miasteczko Śląskie Szkoła” będzie obsłużony dwukrotnie).

Orientacyjny czas trwania robót wykonawca określił na 2 dni.