OBJAZD w Dobieszowicach (linie 53, 85, 103, 105, 119, 283 i linia KZK GOP: 170)

25 września br. rozpoczną się prace związane z przebudową mostu drogowego na ulicy Mickiewicza w Dobieszowicach. Od przystanku „Dobieszowice Skrzyżowanie” trasa objazdowa dla autobusów linii 53, 85, 103, 105, 119, 170 oraz 283 będzie przebiegała dwukierunkowo ulicami: Kościuszki, Szkolną, Cmentarną i drogą wojewódzką 913 (przy czym linie 103, 119 oraz 170 włączą się w trasę objazdową juz od przystanku „Rogoźnik Szkoła”).
Wyłączone z całkowitej obsługi zostaną przystanki „Dobieszowice Młyńska”, „Pomłynie Leśniczówka”, w zamian za które dodatkowo w rejonie skrzyżowania ulic Cmentarnej z Niebyłą ustawiony zostanie przystanek zastępczy.
Autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach zlokalizowanych na trasie objazdu.
W związku ze znacznym wydłużeniem tras możliwe są duże opóźnienia w kursowaniu autobusów.