Pyskowice – prace remontowe i objazd dla linii 207, 208 i 791

Informujemy, że od 5.11.2018r. (poniedziałek) na terenie gminy Pyskowice zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego dotycząca rejonu ulic Gliwickiej, Wyzwolenia i Wyszyńskiego, co powoduje następujące zmiany w kursowaniu poniższych linii:

  1. Linie nr 207 i 208

    W kierunku Toszka w kursach prowadzonych obecnie ul. Wyzwolenia, po obsłudze przystanku „Pyskowice Plac Wyszyńskiego”, autobusy pojadą ulicami:Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szpitalną, Armii Krajowej, Mickiewicza, Toszecką (DK 94), do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku „Pyskowice Toszecka”.  W przeciwnym kierunku w kursach prowadzonych obecnie ul. Wyzwolenia, po obsłudze przystanku „Pyskowice Plac Wyszyńskiego”, autobusy pojadą ulicami: Toszecką (DK 94), Mickiewicza, Armii Krajowej, Rynek, Wyszyńskiego, do przystanku „Pyskowice Plac Wyszyńskiego”.

  2. Linia nr 791

    W kierunku Zbrosławic po obsłudze przystanku „Pyskowice Plac Wyszyńskiego”, autobusy pojadą ulicami: Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szpitalną, Armii Krajowej, Mickiewicza, Toszecką, Bytomską (DK 94), do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku „Zawada”.  W przeciwnym kierunku po obsłudze przystanku „Zawada”, autobusy pojadą ulicami: Bytomską, Toszecką (DK 94), Powstańców Śląskich, Rynek, Wyszyńskiego, do przystanku „Pyskowice Wojska Polskiego”.

    W kursach prowadzonych z Jaśkowic i Łubia w kierunku Zbrosławic po obsłudze przystanku „Pyskowice Jaśkowicka Ogródki Działkowe” lub „Srocza Góra”, autobusy pojadą ulicami: Wojska Polskiego, Chopina, Strzelców Bytomskich, Nową, Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szpitalną, Armii Krajowej, Mickiewicza, Toszecką, Bytomską (DK 94), do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku „Zawada”.  W przeciwnym kierunku – w kursach prowadzonych z przystanku „Pyskowice Plac Wyszyńskiego” do Jaśkowic, autobusy pojadą ulicami: Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Chopina , Wojska Polskiego, Wyzwolenia, do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku „Pyskowice Jaśkowicka Ogródki Działkowe”.

    Wyłączone z obsługi linii zostaną przystanki: „Pyskowice Korty Tenisowe” i „Pyskowice Wyzwolenia”. Linia będzie obsługiwać przystanki zlokalizowane na trasie objazdowej.

 

Komunikat KZK GOP