STRZYBNICA – naprawa przejazdu kolejowego

INFORMUJEMY, ŻE OD GODZ. 13.00 (06.06.br.) PRZYWRÓCONO RUCH SAMOCHODOWY PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWY NA ULICY ZAGÓRSKIEJ W STRZYBNICY I OBSŁUGĘ PRZYSTANKU „STRZYBNICA PLAC HUTNIKA”.

24-05-2017r / godz. 13:55

Informujemy, że w związku z rozpoczynającym się od 29.05.2017r remontem przejazdu kolejowego przez ul. Zagórską w Strzybnicy, co spowoduje całkowite zamknięcie przejazdu ul. Zagórską w tym miejscu, wyznacza się dla autobusów linii 78, 129, 143, 670, 736 trasę objazdową przebiegającą dwukierunkowo ul.ul. Powstańców Warszawskich, Starowapienną i Dymarską.

W przypadku bezpośrednich kursów do Tworoga i powrotnych wykonywanych przez autobusy linii nr 180(autobusy o zmniejszonym promieniu skrętu) trasa objazdowa będzie przebiegała w obu kierunkach jazdy ul.ul. Wiśniową, Pastuszki, Starowapienną i Powstańców Warszawskich – bez obsługi pomijanych przystanków na ul. Zagórskiej ale z zatrzymywaniem się na wszystkich przystankach na trasie objazdu.

Dla kursu linii 780 o godz. 6.53 ze Świerklańca do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach nastąpi skrócenie trasy wynikające z wcześniejszego zjazdu z ul. Zagórskiej i skrętu w ul. Dymarską. Przystanki „Strzybnica Park Hutnika”, „Rybna Lotników” i „Rybna Starowapienna” nie będą obsługiwane. W związku z powyższym osoby dojeżdżające dotychczas tym kursem ze Strzybnicy do GCR proszone są o skorzystanie z możliwości dojazdu autobusem wcześniejszym linii 142 odjeżdżającym o godz. 7.05 z przystanku „Strzybnica Lotników”.

Przewidywany termin zakończenia prac to 05.06.2017r