Tarnowskie Góry – Zamknięcie Wiaduktu kolejowego na ul. Nakielskiej

Informujemy, że od 3.09.2018r rozpoczynają się prace remontowe wiaduktu kolejowego na ul. Nakielskiej w Tarnowskich Górach.
Z powodu całkowitego wstrzymania ruchu kołowego, autobusy kursujące planowo tą ulicą i wykonujące zadania przewozowe na liniach: 87, 151, 173, 179, 192, 246, 283, 646, 738 i 780 zostają skierowane od 03.09.2018 na trasę objazdową przebiegającą ulicami Pokoju, Lasowicką i Hutniczą do ul. Nakielskiej, gdzie włączą się w planowe rozkłady jazdy. Objazd będzie obowiązywał w obu kierunkach jazdy.

Wyjątkiem od tej zasady będzie linia nr 5, dla której z uwagi na obsługę tej linii taborem przegubowym wyznaczony zostaje objazd ul. Częstochowską, Obwodnicą (DW 908) do ul. Głównej (DK 78), gdzie autobusy włączą się w planowe rozkłady jazdy. Autobusy tej linii będą obsługiwać przystanki na trasie objazdu.

Ponadto dla linii nr 179, 246, 780 wprowadza się dodatkowe czasowe zmiany rozkładowe uwzględniające dowóz dzieci na zajęcia szkolne oraz planowane zamknięcia dróg w innych częściach MZKP.