Zmiana rozkładów jazdy linii 17, 179, 246

Informujemy, że od 12.09.2018r. wchodzą w życie nowe rozkłady jazdy linii nr : 17, 179 oraz 246, w których uwzględniono bieżące utrudnienia drogowe oraz wnioski pasażerów. I tak :

na linii 17

  • w celu uzyskania połączenia przesiadkowego z linii 625 na przystanku „Nowa Wieś Skrzyżowanie” ulega opóźnieniu z godziny 8:39 na godzinę 8:46 odjazd autobusu z Siedlisk w dni robocze;
  • z powodu konieczności utrzymania w dni robocze połączenia przesiadkowego w Świerklańcu z kursu o godzinie 4:34 z Siedlisk na przyspieszany z dniem 12.09.2018r. kurs linii 179 do Tarnowskich Gór (o czym piszemy niżej) ulegają przyspieszeniu o 5 minut dwa pierwsze kursy wozu 17-02 tj. wyjazd ze Świerklańca o godzinie 4:08 oraz z Siedlisk o godzinie 4:34;
  • z uwagi na brak możliwości nawrotu autobusów na obecnie przebudowywanej pętli w Sączowie czasowo ulega zawieszeniu obsługa tego przystanku w obecnych kursach o godzinie 21:55 z dworca autobusowego w Bytomiu w dni robocze i 21:41 w dni wolne od pracy oraz kurs o godzinie 8:47 z Siedlisk w dni wolne od pracy; czasy odjazdu z przystanków początkowych zostały dopasowane do czasów odjazdów z przystanku „ Świerklaniec Park”.

na linii 179

  • w celu utrzymania połączeń przesiadkowych na dworcu w Tarnowskich Górach przyspiesza się o 4 minuty (z godziny 4:59 na godzinę 4:55) wyjazd autobusu ze Świerklańca;
  • ze względu na brak możliwości nawrotu na pętli w Sączowie wycofuje się obsługę przystanku „Sączów Kościół” w kursach o godzinie 22:30 z Tarnowskich Gór w dni robocze i dni wolne od pracy.

na linii  246

  • przywraca się rozkład jazdy bez dodatkowej pary kursów z Tarnowskich Gór do Świerklańca
  • dla kursów kończących się na przystanku „Sączów Kościół” wprowadza się zmienioną trasę dojazdu do pętli w Sączowie poprzez ul. Cmentarną z możliwością realizacji postoju między kursami na ul. Szkolnej około 50 m. przed skrzyżowaniem z ul. Ogrodową.