Kontakt

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry; ul. Pokoju 1.
telefon / fax : (32) 384-65-83; 384-66-62,
Biuro Obsługi Pasażera: (32) 384-66-28, 285-28-85


Godziny pracy Punktu Obsługi Klienta (POK):

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00
W soboty od 9.00 do 15.00

Godziny pracy Biura Obsługi Pasażera:

W poniedziałek od 7.00 do 17.00
Od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
W sobotę nieczynne

Godziny pracy kolektury biletowej:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 18.00

Prosimy o kierowanie korespondencji zgodnie z kompetencjami poszczególnych działów naszego biura.
Zakres zadań poszczególnych działów przedstawiono w zakładce zadania.

informacja@mzkp.pl – Dział Obsługi Pasażerów i ŚKUP-u
biuro@mzkp.pl – adres pocztowy ogólny
sekretariat@mzkp.pl – sekretariat biura
planowanie@mzkp.pl – dział Organizacji, Koordynacji i Kontroli przewozów (ws. rozkładów jazdy)
kontrola@mzkp.pl – dział Organizacji, Koordynacji i Kontroli przewozów (ws. nadzoru nad komunikacją)
marketing@mzkp.pl – dział Marketingu, Sprzedaży i Zamówień Publicznych oraz Zarządzania Mieniem
windykacja@mzkp.pl – dział Analiz Ekonomicznych i Windykacji
ksiegowosc@mzkp.pl – dział Finansowo-Księgowy
informatyk@mzkp.pl – informatyk
skarbnik@mzkp.pl – główny księgowy Związku
prawnik@mzkp.pl – radca prawny Związku
dyrektor@mzkp.pl – dyrektor biura Związku

Równocześnie informujemy, że zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46), „skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.Wyświetl większą mapę