Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Taryfa

 

Regulacje prawne, które obowiązują Pasażerów w trakcie podróżowania komunikacją MZKP, można znaleźć w następujących dokumentach:


TARYFA Przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP w  Tarnowskich Górach zawiera  przywileje, obowiązki i zasady obowiązujące Pasażera korzystającego z naszej komunikacji tj:
-  zasady przejazdu pojazdami obsługującymi naszą komunikację,
-  warunki przejazdów bezpłatnych i ulgowych  oraz dokumentów uprawniających do ulg,
-  warunki przewozu zwierząt i bagażu,
-  sprzedaży biletów w autobusach,
-  warunki zwrotu biletów,
-  zasady kasowania biletu,
-  zasady kontroli biletów,
-  zasady odwołania od nałożonych opłat dodatkowych. 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach określa zasady obsługi podróżnych:
- wchodzenia pierwszymi drzwiami,
- okazywania biletu kierującemu pojazdem,
- przewozu osób i bagażu,
- przyjmowania skarg i reklamacji.

ZASADY PORZĄDKOWE obowiązujące w środkach lokalnego transportu organizowanego przez MZKP
Dokument zawiera zbiór przepisów obowiązujących  podczas wykonywania usług przewozowych.


Uwagi co do pracy kierowców można składać bezpośrednio u operatora który obsługuje daną linię (wykaz operatorów) oraz do MZKP:  drogą elektroniczną kontrola@mzkp.pl bądź pocztową.
Informacja od pasażera powinna być opatrzona jego pełnym, czytelnym podpisem oraz adresem.