Taryfa

Regulacje prawne, które obowiązują Pasażerów w trakcie podróżowania komunikacją MZKP, można znaleźć w następujących dokumentach:

TARYFA Przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP w  Tarnowskich Górach zawiera  przywileje, obowiązki i zasady obowiązujące Pasażera korzystającego z naszej komunikacji tj:
–  zasady przejazdu pojazdami obsługującymi naszą komunikację,
–  warunki przejazdów bezpłatnych i ulgowych  oraz dokumentów uprawniających do ulg,
–  warunki przewozu zwierząt i bagażu,
–  sprzedaży biletów w autobusach,
–  warunki zwrotu biletów,
–  zasady kasowania biletu,
–  zasady kontroli biletów,
–  zasady odwołania od nałożonych opłat dodatkowych.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach określa zasady obsługi podróżnych:
– wchodzenia pierwszymi drzwiami,
– okazywania biletu kierującemu pojazdem,
– przewozu osób i bagażu,
– przyjmowania skarg i reklamacji.

ZASADY PORZĄDKOWE obowiązujące w środkach lokalnego transportu organizowanego przez MZKP
Dokument zawiera zbiór przepisów obowiązujących  podczas wykonywania usług przewozowych.

Uwagi co do pracy kierowców można składać bezpośrednio u operatora który obsługuje daną linię (wykaz operatorów) oraz do MZKP:  drogą elektroniczną kontrola@mzkp.pl bądź pocztową.
Informacja od pasażera powinna być opatrzona jego pełnym, czytelnym podpisem oraz adresem.